2020 en 2021 laten zien dat er binnen de gezondheidszorg een stijgende vraag is naar digitale transformatie om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Dit geldt met name op het gebied van interoperabiliteit tussen verschillende zorgaanbieders en zorgverleners. Er is behoefte aan breedgedragen integratie oplossingen die passen bij een snelveranderend digitaal landschap. Zo klinkt het vanuit de zorgsector in Nederland.

Interoperabiliteit tussen systemen, applicaties, zorgaanbieders en zorgverleners bevordert de kwaliteit van de zorg. Snellere data uitwisseling en een hogere mate van bruikbaarheid (ongeacht welk systeem de informatie leest) resulteert uiteindelijk in effcientere zorg. Dit komt vervolgens ten goede voor de patient en vermindert de druk op de zorgsector.

Om de interoperabiliteit binnen de zorg in Nederland vooruit te stuwen wordt er een onafhankelijke denktank in het leven geroepen. Deze gebruikersgroep gaat zich bezighouden met digitale vraagstukken rondom EPD’s, ERP’s en HR-systemen, en dan met name de migratie en integratie van data. Het doel is om innovaties in kaart te brengen en – aan de hand van gemeenschappelijk draagvlak – aanbevelingen te kunnen doen aan overheid, zorgverleners en zorgaanbieders.

De behoefte voor deze onafhankelijke gebruikersgroep is inherent verbonden aan de behoefte aan meer samenwerking binnen de zorgsector. Zeker wanneer het gaat om digitale transformatie en besluitvorming rondom technologie, is er vaak bij kleinere of onafhankelijke zorgaanbieders onvoldoende kennis om de juiste investeringen te doen of systemen te implementeren.

De denktank zal dus een sterke focus hebben op het verlagen van de complexiteit in deze uitdagingen en het ondersteunen en adviseren in digitale ontwikkelingen binnen de zorg. De gebruikersgroep wordt gesponsord door onder andere AFAS en Fides.